​Køpsvilkår

Køpsvilkår


nv-holders.no / Majed holdings IVS
Adresse: Edvard thomsens vej 69.1,4
2300 København S
Danmark
Tlf: 263708999
E-mail: info@nv-holders.no


Tillpassning
Disse køpsvilkår er tilpasslige i de tillfeller der norsk eller annen tilpasset lov ikke foreskriver villkår som er i konflikt med de samme. For firmaer gjelder køpsloven. Køpsloven er dispositiv hvilket betyr at firmaer kan avtale annet enn hva loven foreskriver.

Garanti & Reklamasjon
Samtlige varer i vårt sortiment omfattes av minst ett 2 års fabrikks/leverantørs garanti om ingenting annet angis. Reklamasjon skal gjøres innenfor rimlig tid fra det at feilet oppdages. Det er ved reklamasjon etter garantitidens utgang at kjøperen skal påvise at feil man klager på fanns allerede ved leveransetillfellet. Konsumentkjöpsloven og andre tillpassede lover gir deg som kund visse rettigheter, normalt 2 år. Mer information om denne loven kan du finne på Forbrukerrådets hjemmeside: www.forbrukerportalen.no


Transportskader

Kontroller eventuelle transportskader ved mottaging av gods. Oppdager du skader skal dette anmeldes direkte til transportören og angis på fraktsedelen.

Personalia
NV-Holders Norge behandler all personalia konfidentiellt. De brukes bare i våre kontakter med kundene og for å kunne fullföre våre oppgaver mot disse. Din adresse kommer ikke til å selges, byttes eller deles med andre firmaer, organisasjoner eller privatpersoner.

Bestilling
Bestillinger skjer via hjemmesiden eller mail om ikke annet avtales. Bestilling som gjøres i annen persons navn uten dennes tllatelse, eller på annen måte som medfører at NV-Holders Norge lider økonomisk eller annen skade politianmeldes.

Priser
Alle produktpriser er angitt i norske og danske kroner inklusive moms. Ordre behandles i danske kroner. Prisen som gjelder ved bestillingstillfellet gjelder også ved leveransetillfellet, uansett om prisene etter det at ordren er lagt går enten opp eller ned. Vi reserverer oss for eventuelle feilaktigheter.

Leveransetider
På hjemmesiden gis preliminær leveransetid som bekreftes av oss ved bestilling. Leveransetiden er 1-7 dage. NV-Holders Norge reserverer seg for eventuelle feilaktige oppgifter som ligger til grund for denne leveranseindikering hvilket kan få til følge at leveransen kan komme tidligere såvel som senere enn beregnet. Speditøren ringer alltid og aviserer leveransen.

Leveranser
Leveranse skjer på avtalt plass med en av NV-Holders Norges valgte speditører, iht. de leveransemåter som presenteres innen avsluttning av bestilling, og debiteres i fölge gjeldende prisliste. Det er på kjøperens ansvar å se til at den adresse som oppgis til NV-Holders Norge ved bestillingstillfellet er korrekt, og at kjøperen, etter det at NV-Holders Norge effektuert ordren følger opp leveransen hos speditøren, samt ser til at leveransen avhentes/mottas på avhentningsstedet innen rimlig tid fra avsending, vanligvis 1-7 dager fra avsending.

Kontroll av varen ved mottaging/transportskador
Risikoen for varen overgår på kunden etter mottagelse. Undersök alltid om forpakningen har synlige skader sammen med transportøren som skal notere dette på fraktsedelen.

Forandring av ordre
Kunden har selvfølgelig fram til det punktet ordren effektueres retten til å, uten kostnad for denne annet enn prisforskjell på varen, forandre sin ordre, med reservasjon for den av kunde bestilt vare hvilken ikke lagerføres. Ved endring av vare på ordre gjelder den prisen som er aktuell ved tillfellet for forandringen. Noter at ordre som er bestilt hos produsenten og er i produksjon ikke kan forandres.Avbestilling
Avbestilling av ordre er mulig uten kostnad for kunden fram til det tidspunktet ordren effektueres. Effektuering sker da kunden lagt forskuddsbetaling. Avbestilling etter det at ordren er effektuert er ikke mulig. Du som kunde er om vi har effektuert din ordre i samtlige tillfelle skyldig å motta forsendelsen. Avbestilling av ikke lagervare som produseres spesielt for kunde er ikke mulig etter det at vi har bestillt varen fra fabrikken og den er satt i produksjon.

Informasjon
Vi reserverer oss for trykkfeil, feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige i vårt sortiment forekommende produkter og tjenester. All bildeinformasjon på våre sider skal sees som illustrasjoner, og NV-Holders Norge kan ikke heller garantere at bilder viser varens eksakte utseende.

Firmaet

NV-Holders Norge

Majed holdings Ivs

VAT: DK37033944

Copyright

Inholdet på

www.nv-holders.no er beskyttet av loven om opphavsrett (§ 49 URL). Denne paragraf innebærer kortfattet et forbud mot å kopiere hele eller deler av vår webbside og gjøre dette tillgjengelig for allmenheten. Bevissthet eller grov uaktsomhet betreffende disse rettigheter kan lede til bøter eller fengsel opp til to år.
Copyright 2018, NV-Holders - All rights reserved.

Tvist

Tvist mellom to eller flere firmaer avgjøres som regel i domstol.

DKK